Jakie pomiary wykonuje geodeta?

Większość geodetów specjalizuje się w określonej dziedzinie, więc musisz upewnić się, że zatrudnisz odpowiedniego, który będzie w stanie zająć się twoją konkretną prośbą.

Banki często proszą o przeprowadzenie ankiety przed udzieleniem kredytu hipotecznego, aby zagwarantować, że wszystkie zapisy są aktualne i nie ma prawdopodobieństwa nagłej zmiany w budynku. Jeśli ponownie zaciągasz kredyt hipoteczny lub refinansujesz swój dom, bank może wymagać pomiarów terenu, ponieważ szczegóły dotyczące okolicy i domu często ulegają pewnym zmianom od czasu zakupu nieruchomości czy gruntu. Mówiąc najprościej, badanie terenu dokładnie udokumentuje, co wchodzi w skład nieruchomość i gdzie się ona znajduje. Bez zdefiniowania granic nieruchomości bank nie wie, na co pożycza pieniądze, a ekipa budowlana nie będzie wiedziała, od czego zacząć budowę. Aby badanie terenu było prawidłowo przeprowadzone, musi być dokładne. Wszystkie te informacje są następnie przenoszone z powrotem do biura, gdzie są gromadzone w celu stworzenia geodezyjnego badania terenu. Pomiary z początkowej i terenowej części procesu są zestawiane razem i sprawdzane w celu określenia, czy właściwość i linie graniczne są zgodne. Sporządzany jest raport końcowy zawierający ustalenia, a następnie wysyłany do odpowiednich urzędów państwowych, a także do samych klientów, aby mogli go wykorzystać w procesie planowania zagospodarowania przestrzeni. Geodeci podczas mapowania terenu upewniają się, że punkty pomiarowe znajdują się w wymaganych odległościach i zasięgach, sporządzają mapy topograficzne terenu i wyznaczają projekty rekultywacji środowiska.

Ekipy geodetów wykonują duże pomiary topograficzne działek dla przyszłych inwestycji mieszkaniowych, aby były one we właściwy sposób zagospodarowane.

Takimi pomiarami zajmuje się biuro geodezyjne Zakopane – HiLevel. Do dużych projektów deweloperskich mieszkalnych oraz komercyjnych można wykorzystać urządzenia GPS. Określają także granice nieruchomości za pomocą systemów geodezyjnych, w tym pomiarów GPS, a także obliczeń kąta i odległości.