Skuteczny środek na chwasty

Chwasty są tym, co każdy rolnik, miłośnik roślin zwalcza na wszelkie sposoby. W tej walce potrzeba jest stosowania odpowiedniego oręża, a więc odpowiednich środków chwastobójczych.

Do tych, które cieszą się sporym powodzeniem na współczesnym rynku jest na pewno środek o nazwie Buster 100 EC. Jest to herbicyd, który sprzedawany jest w formie koncentratu do rozpuszczenia w wodzie. W jakim celu się go stosuje? Produkt ten w szczególności jest przeznaczony do zwalczania takich chwastów jak perz właściwego, do zwalczania samosiewnych zbóż oraz innych chwastów z rodzaju jednoliściennych. Buster 100 EC jest preparatem, który w głównej mierze jest stosowany przy uprawie buraka cukrowego oraz rzepaku ozimego. Stosuje się go przy użyciu ciągnikowych oraz samobieżnych opryskiwaczy polowych.

Środek powoduje przedostanie się szkodliwych dla chwastu substancji poprzez liście aż do korzeni. Widoczne efekty działania można zaobserwować po siedmiu dniach, aczkolwiek pełen efekt można uzyskać dopiero po dwóch lub nawet trzech tygodniach od zastosowania.

Efekty te początkowo objawiają się żółknięciem liści chwastu, który w efekcie całkowicie usycha. Jeśli mamy do czynienia z panującym chłodem lub suszą, można mówić o opóźnieniu działania tego środka, aczkolwiek na pewno nie obniża się jego skuteczność. Jeśli chcemy ten środek zastosować w walce z perzem, to po jego zastosowaniu nie należy prowadzić mechanicznej uprawy przez okres jednego miesiąca. Tego środka nie powinno się stosować wówczas, kiedy spodziewane są przymrozki jak również i wówczas, gdy spodziewana jest temperatura powyżej 27 stopni.

Środek ten dostępny jest w różnej wielkości opakowaniach.

Aby móc bliżej zapoznać się ze szczegółami stosowania Buster 100 EC, warto jest zajrzeć na stronę internetową znajdującą się pod adresem chwasty prosowate. To jeden z najbardziej skutecznych sposobów na to, aby pozbyć się chwastów, które mogłyby wpłynąć na wielkość plonów w danym roku na danym obszarze.