Zwalczanie chwastów w zbożach

Jednym z wielu problemów w uprawach zbóż są chwasty, do ich niszczenia najczęściej stosuje się herbicydy selektywne, które bardzo dobrze radzą sobie z chwastami dwulistnymi.

Możemy wybrać odpowiednie środki do walki z zachwaszczeniem w zbożach jarych oraz zbożach ozimych. W tym przypadku możemy zastosować je zaraz po zasianiu w okresie wiosennym lub w okresie jesiennym, w przypadku zbóż ozimych. Obecnie herbicydy selektywne są bardzo skuteczne, mogą posiadać dość szerokie spektrum działania, dzięki czemu łatwo pozbędziemy się chwastów.

Zwalczanie chwastów w zbożach

Wysoce skuteczne herbicydy selektywne dla zbóż

Wiele gatunków chwastów może z czasem uodparniać się na działanie herbicydów dlatego należy testować różne środki, które spowodują znaczne obniżenie występowania chwastów w uprawach. Możemy stosować je prewencyjnie lub też w przypadku, kiedy zauważymy objawy zbyt gęstego zachwaszczenia w uprawie. Często stosowane są opryski prewencyjne, które będą działały na siewki chwastów, w tym przypadku mogą opóźnić kiełkowanie nawet o kilka tygodni. Daje do czasu roślinom uprawnym, zbożom, aby wzrastać bez konkurencji ze strony innych roślin. Dzięki temu zboże posiada lepszy dostęp do składników mineralnych oraz wody zawartej w glebie.

Rolnicy mogą wybierać herbicydy trójskładnikowe przeznaczone dla zbóż jarych oraz ozimych, które posiadają substancje czynne takie jak tribenuron metylowy, metsulfuron metylowy oraz florasulam. Posiadają one nieco inny działanie, mogą działać poprzez układ korzenny lub też na liście. Dzięki temu jest to bardzo skutecznym herbicyd, możemy wybrać przykładowo Fundamentum 700 WG, który bardzo dobrze sprawdza się w zwalczaniu chwastów dwuliściennych. Często herbicydy selektywne działają poprzez zatrzymanie podziału komórek, co wstrzymuje wzrost oraz rozwój chwastów. Dzięki temu nie będą przerastały ponad rośliny uprawne konkurując nimi o źródło światła. Herbicydy działają także niekorzystnie na układ korzenny chwastów, hamują ich rozrastanie, wówczas chwasty nie stanowią dużej konkurencji w stosunku do roślin uprawnych.

Jeżeli poszukujemy herbicydów selektywnych przeznaczonych dla zbóż warto wejść na stronę https://innvigo.com/zboza-jare/, możemy wybrać bardzo skuteczne środki ochrony roślin dla zbóż ozimych oraz jarych. Przeznaczone są do stosowania w posiewie jak również w kolejnych fazach wzrostu rośliny, dzięki czemu możemy skutecznie eliminować chwasty z upraw.