Regularnie poddawaj serwisowi maszyny do robót ziemnych

Utrzymywanie ciężkiego sprzętu w czystości i bez zanieczyszczeń powinno być częścią rutynowej konserwacji w każdym miejscu pracy, i może pomóc przedłużyć żywotność sprzętu i zapobiec korozji, dlatego należy regularnie zwracać uwagę na to, w jakim stanie są maszyny.

Jednym z najlepszych sposobów ochrony maszyn przed brudem i żywiołami jest trzymanie ich w budynku, może to być szopa lub garaż, po prostu upewnij się, że budynek jest czysty i wolny od stojącej wody lub wycieków. Chroniąc maszynę przed czynnikami zewnętrznymi, zapobiegniesz rdzewieniu, gromadzeniu się brudu i problemom wynikającym z zanieczyszczenia części. Sprawdzanie i naprawianie ciężkich maszyn od czasu do czasu nie wystarczy, aby utrzymać je w jak najlepszym stanie. Musisz utworzyć harmonogram konserwacji oraz serwisowania i przestrzegać go. Uwzględnij zapisy określające, jak często każda część maszyny powinna być sprawdzana pod kątem problemów, naprawiana i ogólnie konserwowana. Bądź konsekwentny i upewnij się, że kontrola jest dokładna. Uszczelki i części należy regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że nie są uszkodzone lub złamane.

Regularnie poddawaj serwisowi maszyny do robót ziemnych

Sprawdź paski i koła pasowe pod kątem prawidłowego wyrównania, a śruby, koła zębate i inne ruchome części również należy dokładnie obejrzeć.

Wszelkie uszkodzone części należy natychmiast wymienić, a następnie odpowiednio nasmarować. Zrób listę kontrolną wszystkiego, co należy regularnie konserwować i naprawiać, ponieważ często konserwując maszyny do robót ziemnych, przedłużysz ich żywotność i zwiększysz wydajność swojego przedsiębiorstwa. Podczas normalnej pracy maszyny można łatwo zauważyć oznaki jej zużycia, w takiej sytuacji naprawa perkins jest odpowiednim rozwiązaniem. Należy być świadomym tych znaków, ponieważ mogą one sygnalizować problemy, które mogą powodować częstsze awarie maszyn lub skutkować koniecznymi naprawami lub wymianą podzespołów przed regularną kontrolą. W wyniku takich awarii następują kosztowne przestoje w pracy. Napraw wszelkie problemy, gdy tylko zostaną znalezione, aby później nie powodowały gorszych problemów.